ترکيب سايه هاي زيباخاکستري -سفيد!

مجموعه: آرایش صورت         ترکيب سايه هاي زيبا براي داشتن يک ميکاپ شيک خاکستري -سفيد!براي داشتن ميکاپي شيک از يک آرايش خاکستري_نقره اي و سفيد از اين ترکيب رنگها براي سايه ي چشم ها استفاده کنيد…   انتخاب رنگهاي مورد نياز:   1-سفيد، نقره اي، خاکستري، دودي …